Canonlo

Criteria

(Biografie: )

Om in aanmerking te komen voor een biografie in de canon van de lichamelijke opvoeding moet betrokkene voldoen aan meerdere van onderstaande criteria:
  • functies vervuld hebben in de wereld van, of ten dienste van de lichamelijke opvoeding. Denk daarbij aan het lidmaatschap van besturen, redacties, commissies en dergelijke;
  • inhoudelijke bijdragen geleverd hebben aan de lichamelijke opvoeding. Voorbeelden daarvan zijn publicaties (boeken, tijdschriftartikelen, rapporten e.d.), lezingen, projecten, workshops en dergelijke;
  • bijzondere initiatieven genomen hebben of betekenisvolle innovaties in gang gezet hebben ten behoeve van de ontwikkeling van de lichamelijke opvoeding;
  • als beleidsmaker, als opleider of vanuit een andere functie bijdragen geleverd hebben aan de ontwikkeling van de lichamelijke opvoeding en/of het onderwijs in de lichamelijke opvoeding;
  • de lichamelijke opvoeding bevorderd hebben in een netwerk van externe (regionale en/of nationale en/of internationale) contacten;
  • eigen bijzondere kwaliteiten ten dienste gesteld hebben van instituties in de wereld van de lichamelijke opvoeding. Denk daarbij bijvoorbeeld aan kwaliteiten op juridisch, rechtspositioneel, marketing of medisch gebied;
  • niet of nauwelijks nog werkzaam zijn in de wereld van de lichamelijke opvoeding. De carrière moet nagenoeg zijn afgesloten of ten einde lopen.