Canonlo

Thomas Oriëntatiedagen

(Venster: De katholieke zuil: afscheiding van ‘De Zuider’ en aansluiting van ‘Thomas’)

In 1965 vonden de eerste Thomas Oriëntatiedagen plaats. Belangrijke kartrekkers die leiding gaven aan de programma- en organisatiecommissie van de jaarlijkse oriëntatiedagen waren Noud Vriends, Hans Vlasblom, Jan Kop, Jan Bovend’eerdt, Henk van der Loo en Gé Doorenbosch. De commissieleden kozen een thema en zorgden voor een rijk ingevuld programma, dat zowel theoretisch tijdens een plenaire opening, als praktisch in een groot aantal workshops werd uitgewerkt. Het aantal workshops schommelde tussen de twaalf en twintig, afhankelijk van het gekozen thema, de plaats en de accommodatie.
De verschillende dagen vonden plaats in Den Bosch, Breda, Tilburg en Eindhoven. In beide laatste plaatsen was de ALO-Tilburg, later Fontys Sporthogeschool, plaats van handelen. Daarmee kregen de dagen ook een hoog reüniekarakter.


Nr. Jaar Thema Plaats

1

1965

De handgereedschappen

Den Bosch

2

1966

De toestellen

Tilburg

3

1967

Atletiek in de zaal en de oriëntatieloop

Breda

4

1969

Het spel in het onderwijs

Tilburg

5

1970

Muziek en bewegen

Breda

6

1971

Trimmen in en buiten de school

Breda

7

1972

Aspecten van leerplanontwikkeling

Breda

8

1973

Lichamelijke opvoeding: waarheen ?

Breda

9

1974

Leren spelen of spelend leren ?

Breda

10

1975

Intensivering in de les lichamelijke opvoeding

Breda

11

1976

Sportieve recreatie in het onderwijs

Breda

12

1977

Betekenis en waarde van het turnen op school

Breda

13

1978

De sportspelen in het onderwijs

Sittard

14

1979

Dansant bewegen - lichamelijke opvoeding

Breda

15

1980

Plaats en betekenis van de huidige atletiek in het onderwijs

Breda

16

1981

Water… in onderwijskundig perspectief

Tilburg/Den Bosch

17

1983

De zwakke leerling

Tilburg

18

1984

Schoolsport een zaak van het onderwijs

Sittard

19

1986

Stilstaan bij bewegen

Tilburg

20

1987

Lichamelijke opvoeding ook... gezondheidsopvoeding?

Tilburg

21

1988

Lichamelijke opvoeding in de markt; over beeldvorming en legitimatie (herhaald in Groningen 1989)

Tilburg

22

1989

Zorgverbreding in de lichamelijke opvoeding (herhaald in Zwolle 1990)

Tilburg

23

1990

Lichamelijke opvoeding in de basisvorming

Tilburg

24

1991

Lichamelijke opvoeding in een veranderende maatschappij

Tilburg

25

1992

Kwaliteit van de lichamelijke opvoeding

Tilburg

26

1993

Maatwerk in de lichamelijke opvoeding

Tilburg

27

1994

Lichamelijke opvoeding vóór en ná de basisvorming voortgezet onderwijs

Tilburg

28

1995

School en sport

Tilburg

29

1996

Zelfstandigheidbevordering in de lichamelijke opvoeding

Tilburg

31

1998

Samen werken aan lichamelijke opvoeding

Tilburg

32

1999

Schooljeugd in beweging

Tilburg

33

2000

Lichamelijke opvoeding,… de toekomst!?

Tilburg

34

2001

Samen werken aan bewegen

Tilburg

35

2002

We houden het wel gezond

Tilburg

36

2003

Koers op verandering

Tilburg

37

2004

Zicht op bewegen naar de toekomst, trends in vakontwikkeling

Tilburg

38

2005

Sportgericht bewegingsonderwijs, kans of bedreiging!?

Tilburg

39

2006

De sectie LO; Spil of Speelbal?!

Tilburg

40

2007

Bewegingsonderwijs; meer dan bewegen alleen!

Tilburg

41

2008

L.O. op het snijvlak tussen wenselijkheid en werkelijkheid

Tilburg

42

2009

Thema: “Doet het HOE er nog toe??

Tilburg

43

2010

Vakwerk door maatwerk

Tilburg

44

2012

Slim in Gym

Tilburg

45

2013

Bewegingsonderwijs en sport: een grenzeloos speelveld?

Eindhoven

46

2014

‘Breng beleving in Bewegen’ 

Eindhoven

47

2015

Betekenisvol bewegen

Eindhoven

48

2016

'Crossing Boarders'

Eindhoven

49

2017

Beweeg Identiteit: Bewegen Waarderen

Eindhoven

50

2018

Bewegen is een Feest, van herkenning en verkenning

Eindhoven

51

2019

Leren bewegen of laten bewegen

Eindhoven

 

N.B. De foto's op deze pagina zijn genomen tijdens de oriëntatiedagen in 2010 en 2012.