Canonlo

Commissie Schoolsport van de KVLO

(Venster: De ontwikkeling van de schoolsport: hollen en stilstaan)

Toen de SNS ophield te bestaan, werd rond 1980 de eerste Commissie Schoolsport opgericht. Het bestuur van de KVLO realiseerde zich dat de relatie tussen de lichamelijke opvoeding en de sport veranderde.
De commissie gaf 'gevraagd en ongevraagd' advies aan het Hoofdbestuur van de KVLO. Daarnaast was de commissie, samen met de toenmalige beleidsmedewerker Frans van Gastel, verantwoordelijk voor de KVLO-Schoolsporttoernooien. Het hoofdbestuurslid Koos van den IJssel was door het bestuur aangewezen als de bestuurlijke verantwoordelijke voor de inhoud en het beleid van de commissie.
De eerste schoolsportcommissie bestond uit KVLO-leden die al actief waren in de tijd van de SNS. Ze maakten, zoals Bert Lambriks, deel uit van het bestuur of waren lid van een sectie van de SNS.
Vanuit deze commissie is op verzoek van het Hoofdbestuur onder meer de nota 'Tijd voor een tussensprint'(1997) ontwikkeld. Deze nota moest helder maken welke kant het de komende jaren met de schoolsport op zou moeten gaan. De auteurs waren Geert van Eijck, Herman Rotting, Frans van Gastel (vanuit de KVLO), Bert Lambriks (ISF volleybal en basketbal), Herman van den Berg (Scholentoernooi badminton) en Koos van den IJssel (hoofdbestuur KVLO).

Na het afscheid van Koos van de IJssel en Frans van Gastel in 1998 werd Oscar Erken bestuurlijk verantwoordelijk voor de commissie. Omdat Herman van den Berg in 1998 beleidsmedewerker Schoolsport werd, vond er een mutatie plaats in de bezetting van de Commissie: Jan Postma en Marcel Versteeg traden toe.

Door de verdergaande professionalisering van de afdeling Schoolsport van de KVLO veranderde de taak van de commissie van het ontwikkelen van het beleid naar het zijn van een klankbord voor het te voeren beleid. De Commissie is in 2003 opgeheven. De leden zijn voor hun verdiensten beloond met de Zilveren Speld van de KVLO. Na 2003 is er ad hoc een commissie voor de Schoolsport in het leven geroepen. Deze commissie is slechts enkele keren bij elkaar geweest.

De afdeling Schoolsport van de KVLO heeft de volgende beleidsmedewerkers in dienst (gehad):
  • Herman van den Berg (1998-2003);
  • Brenda van Roosmalen (1998-1998);
  • Aernout Dorpmans (1998-2008);
  • Henny Derksen (2003-2005);
  • Theo Boekhorst (2004-2005);
  • Twan Belgers (2005-2010);
  • Ton Winkels (2007-heden);
  • Evert Minderaa (2010-heden);
  • Bart van den Bosch (2010-heden).