Canonlo

J. Th. Th. C. van Dam van Isselt (1842-1916)

(Venster: De spel- en sportbeweging en haar invloed op de lichamelijke opvoeding)

Jacob Thomas Theodoor Carel van Dam van Isselt (1842-1916) heeft zich steeds ingezet voor het welbevinden van de militair in Nederland. Hij begon zijn carrière aan de Koninklijke Militaire Academie in 1857, en werd in 1874 aangesteld als kapitein 2e klas en werd overgeplaatst naar het instructiebataljon, een plaats waar hij zich thuis voelde aangezien hij hier zijn gave op didactisch gebied in praktijk kon brengen. Hij zag zijn taak niet beperkt tot het instructiebataljon zelf, waar hij studies over de ballistiek vervaardigde, maar achtte het noodzakelijk dat het volk in zijn geheel tot 'weerbaarheid' zou worden opgevoed en trachtte dit te bereiken door voorstellen om militair onderricht tijdens de gymnastieklessen aan de middelbare school te geven. Hij is de grondlegger geweest van het reservekader en werd in 1893 tot hoofdofficier van dit onderdeel benoemd. Talrijk waren zijn publicaties over dit kader en over de volksweerbaarheid in net algemeen.

Van 1898 tot 1900 was hij gouverneur van de K.M.A. Na afsluiting van zijn loopbaan als militair werd hij, inmiddels generaal-majoor, in 1902 benoemd tot voorzitter van de Centrale Gezondheidsraad en tot en met 1912 was hij tevens inspecteur van het militaire onderwijs. Hij is tweemaal gehuwd geweest. In 1869 trouwde hij met Henriëtte Maria Lucretia Drabbe (1841-1890) en twee jaar na haar overlijden met haar jongere zuster Lucie Julie Jeannette (1845-1900). Zij waren de dochters van Johan en Jeannette Hermentine Lux. Door deze twee huwelijken kwam het buiten Groot Molenbeek bij Bergen op Zoom aan de familie Van Dam van Isselt, waartoe het nu nog behoort. Uit het eerste huwelijk kreeg Van Dam van Isselt twee kinderen: Willem Edmond (1870-1951) en Lucie (1871-1949).

Bron: http://www.nationaalarchief.nl/toegangen/pdf/NL-HaNA_2.21.047.ead.pdf (blz. 11 van 116)

Van Dam van Isselt was ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Bronnen: 1916. Prins der Geïllustreerde bladen. Bladzijde 12; 1903. G. van Steijn. Gedenkboek Koninklijke Militaire Academie. P.B. Nieuwenhuijs. Breda.