Canonlo

Literatuurverwijzingen

(Venster: Mogelijkheden tot verdieping in het voortgezet onderwijs)

 • Bax, H., Swinkels, E. (2019). Kiezen voor Bewegen. Sport en Maatschappij als examenvak (1 en 2). In Lichamelijke Opvoeding, jrg. 107, nr. 3 ,p.48 en nr. 4 p. 22.
 • Brouwer, B. en Swinkels, E. (2006). Vakdossiers Tweede fase, lichamelijke opvoeding 2. Enschede: SLO, 54 p.
 • KVLO ( z.j.). Eindexamen LO2, een sportieve keuze. Zeist: KVLO. 4 pag.( brochure).
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, (2009). Eindtermen lichamelijke opvoeding 2 in vmbo.
 • Mooij, C., Oosterlee, J. en Stegeman, H. (2000). Voorlichtingsbrochure Deelvak Lichamelijke opvoeding 2 voor havo/vwo. Enschede: SLO, 77p.
 • Mooij, C. (2006). Invoering LO2 vmbo toegestaan. Lichamelijke Opvoeding, jrg. 94, nr. 11, pag.10.
 • Mooij, C. (2009). LO2-programma in het vmbo beknopter geformuleerd. Lichamelijke Opvoeding, jrg. 97, nr. 10, p.34.
 • Mooij, C. (2009). Vijf jaar LO2 vmbo. Lichamelijke Opvoeding, jrg. 97, nr. 14, p. 39.
 • Mossel, G. van. (2015). Good practices LO2. DVD met voorbeelden van drie LO2-scholen. Enschede: SLO. (Alleen nog verkrijgbaar bij de KVLO).
 • Swinkels, E. (2007). Veel belangstelling om met BSM te starten. Lichamelijke Opvoeding, jrg. 95, nr. 3, p. 31.
 • Swinkels, E. (2008). Evalueren bij BSM: verantwoord. Lichamelijke Opvoeding, jrg. 96, nr. 11, p. 22.
 • Swinkels, E. (2009). Sportdag leren organiseren bij BSM. Lichamelijke Opvoeding, jrg. 97, nr. 3, p. 12.
 • Swinkels, E. (2014). Onderzoek bij BSM, een verrijking. Lichamelijke Opvoeding, jrg. 102, nr. 2, p. 38.
 • Swinkels, E., Silfhout, G., van. (2019). Formatief evalueren bij bewegen en sport. Lichamelijke Opvoeding, jrg. 107, nr. 6. P. 13.
 • Witsiers, D. (2014). Beoordelen bij BSM. Theorie. Lichamelijke Opvoeding, jrg. 102, nr. 4, p. 9.
 • Witsiers, D. (2014). Beoordelen bij BSM. Praktijk. Lichamelijke Opvoeding, jrg. 102, nr. 4, p. 18.
 • Witsiers, D. (2015). Sportitude. Lichamelijke Opvoeding, jrg. 103, nr. 8, p. 17.