Canonlo

Interfaculteit Lichamelijke Opvoeding

(Venster: De universitaire studie in de lichamelijke opvoeding: een moeizame zaak)

'In 1971 werd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam de Interfaculteit Lichamelijke Opvoeding opgericht (…). Deze (inter)faculteit en de daarin mogelijk geworden studierichtingen waren het resultaat van een decennialange lobby vanuit de wereld van de lichamelijke opvoeding voor universitaire erkenning en bestudering van het vak.
Kort na de instelling van de interfaculteit werd rondom de door Gordijn bezette leerstoel de Vakgroep Bewegingsagogiek geformeerd. Het lag voor de hand dat deze vakgroep zich, behalve met de bestudering van psychomotorische therapie en andere bewegingsagogische hulpverleningspraktijken, zou bezighouden met de bestudering van school-lichamelijke opvoeding. Daartoe werd de 'sectie didactiek van het bewegingsonderwijs'; gevormd. De kleine vaste staf van de sectie (Crum en Stegeman) ontwikkelde een bewegingsonderwijskundig/vakdidactisch doctoraalprogramma, dat midden zeventiger jaren reeds door een zestal studenten (Tamboer, Oosterom, Meerdink, Siemes, Mooij, Sterk) was voltooid. Jan Tamboer was op 28 juni 1974 de eerste student die afstudeerde, en wel cum laude.
In het midden van de zeventiger jaren was het op gang komende onderzoek van de sectie gericht op de relatie tussen bewegingsonderwijs en sport, op leerplanontwikkeling en planningsgedrag van leerkrachten bewegingsonderwijs.
De sectie heeft vanaf het midden van de zeventiger jaren zowel door het publicistisch werk van haar medewerkers (vaste staf en tijdelijke projectmedewerkers) als door haar afgestudeerden (die bijvoorbeeld als academiedocent of SLO-medewerker gingen functioneren) een herkenbare invloed uitgeoefend op ontwikkelingen binnen lichamelijke opvoeding en sportopleidingswerk.'
Bron: Crum, B.J. en Donkers, B. (1989). Bewegingsonderwijs in verandering. Vakdidactische trends en leerplanontwikkeling. Baarn: Bekadidact, p. 21-22.