Canonlo

Toenadering sport en lichamelijke opvoeding

(Venster: De veranderende relatie tussen lichamelijke opvoeding en sport)

In het basisonderwijs verandert de verhouding ten opzichte van de sport. Sport mag en is goed. De door SLO in de afgelopen jaren samen met NOC*NSF en sportbonden ontwikkelde kennismakingsmappen voor twaalf sporten zijn symbool voor die veranderde relatie. In het voortgezet onderwijs lijken de inhouden van sport en lichamelijke opvoeding al veel langer naar elkaar toegegroeid. Af en toe wellicht zelfs tot een punt waar het onderscheid tussen beide lastig te maken valt.

Steeds meer schoolsport
Op steeds meer scholen zijn er mogelijkheden voor de leerlingen (vaak ook voor de docenten en soms ook voor ouders en de buurt) om onder of na schooltijd mee te doen aan allerlei sport- en beweegactiviteiten. Het aanbod aan clubjes, een eigen schoolsportvereniging, clinics, toernooien, schoolsportactiviteiten van de KVLO, vaak in samenwerking met sportbonden, bedrijfsfitness, etcetera wordt steeds uitgebreider. Veel scholen sluiten aan bij landelijke of lokale sportstimuleringsprojecten en werken samen met externe sportaanbieders als sportverenigingen en sportcentra.

Lichamelijke opvoeding gaat de school uit
In het voortgezet onderwijs zijn SOK-programma’s (sportoriëntatie en keuze) in de eindtermen voor het voortgezet onderwijs opgenomen en deze programma’s worden vaak aangeboden op de locatie van de sport zelf. Daarmee komt tot uitdrukking dat in het voortgezet onderwijs de sport, zoals die zich in de buitenschoolse context voordoet, in toenemende mate ook binnen de lichamelijke opvoeding een rol speelt.

Sportklassen voor getalenteerde en/of enthousiaste sporters
In het voortgezet onderwijs bestaan sportklassen voor getalenteerde sporters of voor leerlingen die graag sporten en zijn er speciale arrangementen voor topsporters in zogenaamde LOOT-scholen. Met sportklassen proberen scholen (een bepaald soort) leerlingen te trekken.
Sport wordt meer en meer een element waarmee scholen zich willen profileren, ook in het mbo, of waarmee vroegtijdig schoolverlaten tegengegaan wordt.

Uit: Werkgroep Toekomstvisie LO (2011), par. 2.2 Ontwikkelingen in de lichamelijke opvoeding.